fbpx

Czym są turkusowe organizacje?


Rozwój każdej firmy wiąże się rosnącą liczbą procesów, zasad i procedur. To dzięki nim, pracownik ma zakres obowiązków, szef może prowadzić nowe rekrutacje i wszyscy, przynajmniej teoretycznie, realizują misję i wizję organizacji. Piramida opiera się na jasno zdefiniowanej hierarchii oraz systemie motywacyjnym. Wraz ze wzrostem firmy pracownicy zamieniają się w szarą masę zasobów wykonujących spisane w umowie obowiązki. Są profesjonalistami, więc zostawiają frustrację przed wejściem do budynku i zabierają ją ze sobą dopiero w drodze powrotnej do domu. Alternatywą dla tego obrotu spraw jest kompletna zmiana sposobu zarządzania – najlepiej, by była ona w kolorze turkusowym. Turkusowa organizacja to nowoczesna forma zarządzania – bez szefa, bez hierarchii i bez groźby zwolnienia przy pierwszej pomyłce. Zwolennicy tego modelu wiedzą, że pracownicy są dla organizacji, a organizacja jest dla nich. Sukces jest możliwy tylko dzięki synergii działań.

Główne założenia w turkusowej organizacji:

Wyższy poziom samoświadomości
Nadchodzące zmiany w sposobie zarządzania nie będą związane z przełomem technologicznym tylko ze zmianą postrzegania własnej roli w organizacji. Odpowiedzialny i zaangażowany pracownik realizuje cel mimo decentralizacji struktury hierarchicznej.
Samodzielne zarządzanie
Świadoma rezygnacja z stanowisk, tytułów i relacji szef-pracownik korzystnie wpływa na proces podejmowania decyzji, angażuje wszystkich zainteresowanych oraz ułatwia rozwiązywanie konfliktów.
Integralność
Pracownik powinien mieć możliwość prezentowania swoich poglądów nie tylko w życiu prywatnym, ale również w miejscu pracy. Działanie tylko w zgodzie ze swoimi przekonaniami jest skuteczne i przynosi oczekiwane rezultaty.
Nastawienie na rozwój
Jedyną pewną rzeczą w życiu jest zmiana – również w firmie. Jeśli dotychczasowa misja hamuje jej rozwój, to należy ją zmienić. Niespójna wizja organizacji przekłada się na niestabilne formy współpracy z kontrahentami. To prosta droga do utraty wiarygodności.
Celowość
Wdrażanie strategicznego planu nie jest równoznaczne ze ślepym i bezmyślnym wykreślaniem zrealizowanych zadań. Zaplanowane działanie musi mieć cel, z którym pracownicy utożsamiają się. Otoczenie wciąż się zmienia, nikt nie jest w stanie wszystkiego przewidzieć, więc warto słuchać intuicji.
Weryfikacja utartych hipotez
Zwolennicy turkusowych organizacji zachęcają do zweryfikowania głęboko zakorzenionych przekonań. Zmiany mają sens tylko wtedy, gdy zarówno zarządzający jak i poszczególni specjaliści uważają, że wszyscy są równi, działają dla dobra firmy, czują się odpowiedzialni za swoje zadania, a ich kreatywność ma realny wpływ na kondycję organizacji.

 

Turkusowy kierunek

Organizacja, w której przyjęto turkusowy model zarządzania, ma tak naprawdę jeden spójny cel. Wszystkim, bez względu na rolę jaką pełnią, zależy na pracy zespołowej, sprawnym rozwiązywaniu konfliktów, dążeniu do rozwoju osobistego. Pracownicy mają do siebie zaufanie i patrzą w tym samym kierunku. Procedury, procesy, hierarchia są porzucane na rzecz współpracy w harmonii bez niepotrzebnego współzawodnictwa. Dobrze znana metoda kija i marchewki, czyli premii, nagród, kar, już od dawna nie jest uznawana za efektywny sposób zarządzania. Turkusowe zarządzanie otwiera zupełnie nowy rozdział w historii.
 
 

Maj 7, 2018

0 responses on "Czym są turkusowe organizacje?"

Dodaj komentarz

© 2018 Cezary Fior. Wszelkie prawa zastrzeżone.